Dr. Thomas Alloggiamento discusses ways to treat high cholesterol.